Yamaha R6 Forum: YZF-R6 Forums banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 1 Results
  1. Garage / Mechanical Help
    Witam :) Poszukuje fachowców siedzacych w temacie r6, A dokladniej chodzi o temat wymiany bloku. Mam zamiar wrzucic dół silnika od modelu z lat 2003-2005 wraz w polaczeniu z góry od modelu z lat 1999-2002 czyli gaznik :) Z tego co sie orientowalem na pewno do przerobki jest gorne mocowanie te...
1-1 of 1 Results
Top